จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
  ratchaburi military district ratchaburi military district   ratchaburi military district  
 
รี
จังหวัดทหารบกราชุบรี For  Country, Religions, Monarchy, and People จังหวัดทหารบกราชุบรี.
My King ในหลวงของเรา
ถวายความปลอยภัย ( ถปภ. )
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
ชายเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวน
(อัตราสิบเอก)

 เมื่อ13 มี.ค.58
รับสมัครกำลังพลสำรอง
เพื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ ปี ๒๕๕๘

>> รายละเอียด <<
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet
ศัพท์ทางทหารบก
คู่มือศัพทและคําย่อทางทหาร
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวนและลูกจ้าง
http://www.army1.rta.mi.th
หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑
 กองทัพน้อยที่ ๑
 ร.๒๙ พัน.๑
 จังหวัดทหารบกราชบุรี
 จังหวัดทหารบกสระแก้ว
 จังหวัดทหารบกสระบุรี
 กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑
สถาบันการศึกษา
ลิงค์เตือนภัย
ลิงค์น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY
READYWEB
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของทบ.
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) และ (แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี
ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ
(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร
นอกประจำการ
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
เบอร์ติดต่อภายใน จทบ.ร.บ.
53005
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
   
   
   
   


การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดทหารบกราชบุรี

การช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดทหารบกราชบุรี

๑๒ ค่านิยมหลักของคนไทย

แนวทางการดำเนินงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Roadmap
 
คุณ กรุณา พงษ์พิทักษ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมคณะ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
สมาคมแม่บ้านทหารบกครบรอบปีที่ ๓๙
ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

........................
 

พันเอก วิริยะ ศรีบัวชุม
รอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

พร้อมกำลังพลนายทหาร, นายสิบ, ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ
เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา

ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

........................

 
พันเอกเกรียงไกร แข็งแรง
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี (๒)

เสนาธิการจังหวัดทหารบกราชบุรี
และกำลังพลภายในหน่วยจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมการฝึกเดินทางไกลประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
บริเวณพื้นที่รอบค่ายภาณุรังษี
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

........................
 

พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ประธานในการจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม
ผลัดที่ ๑/๕๘
ณ สนามฝึก กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อ
ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
........................


"ทรงพระเจริญ"
พล.ต.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผอ.กอร.ถปภ.จทบ.ร.บ. และ คุณ กรุณา พงษ์พิทักษ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.
สาขา จทบ.ร.บ. พร้อมด้วย คณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร เฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต
เป็นผู้แทนพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญใหญ่
ของคณะแม่ชีไทย ณ โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๘

 
พันเอก เกรียงไกร เข็งแรง
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนวงดนตรี
พร้อมรถดนตรี ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

........................
 
พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมคณะนายทหารเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
“สภากาแฟ” ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี โดยมี
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
เป็นเจ้าภาพ ณ แพรวอาภาเพลส
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

........................
 
พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตร
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

........................
 
พันเอก เกรียงไกร เข็งแรง
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี
ที่ ๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

........................

"ทรงพระเจริญ"
พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมตั้งแถวรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณใต้สะพานต่างระดับเข้าเมืองสมุทรสงคราม และ
บริเวณสำนักงานทางหลวงต่างระดับวังมะนาว มีประชาชนนับพันคนร่วมรับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๘


วันสถาปนา จังหวัดทหารบกราชบุรี ครบรอบปีที่ ๗๔ โดยมี พล.อ.พัลลภ เรขะรุจิ อดีต ผบ.จทบ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธี เมื่อ วันที่ ๑ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม บก.จทบ.ร.บ.

 
พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตร
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

........................
 
คุณกรุณา พงษ์พิทักษ์
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา
จังหวัดทหารบกราชบุรี และ คุณศรีวัลภา ศรีบัวชุม

เข้าร่วมงานเลี้ยง สมาคมแม่บ้านทหารบก
แสดงความยินดีในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น
และขอขอบคุณสมาชิกแม่บ้านทหารบก
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานออก
ร้านกาชาดประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ชั้น ๓
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

........................
 
ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา จังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมกับ กองพลทหารช่าง , สมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมการทหารช่าง และ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
จัดกิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อน
ให้กับบุตรหลานกำลังพล
และบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
ในการทัศนศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ณ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และโบราณสถาน
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

........................
 
พันเอก วิริยะ  ศรีบัวชุม
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดทหารบกราชบุรี
ครบรอบปีที่ ๗๔
โดยมีกำลังพล นายทหาร , นายสิบ , ลูกจ้าง ,
พนักงานราชการ และพลทหาร เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
ณ อาคารอเนกประสงค์ร่วมใจจังหวัดทหารบกราชบุรี
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

........................
 
พลตรี ชวลิต  พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ตรวจเยี่ยมในการจัดกำลังพล เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร,
ชุดช่างซ่อมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือช่าง และรถพยาบาล
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมในการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนที่เดินทาง
ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมกับ
เทศบาลตำบลหลักเมือง ณ จุดบริการประชาชน
ใต้สะพานต่างระดับโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

........................
 
พันเอก วิริยะ  ศรีบัวชุม
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ( โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ )
เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนวงดนตรี พร้อมรถดนตรี
ณ วัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

........................
 
พลตรี ชวลิต  พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
และคุณกรุณา พงษ์พิทักษ์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก สาขา จังหวัดทหารบกราชบุรี

ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบ ๖๐ พรรษา
ณ สนามกีฬาหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ร.บ.ระหว่าง
พล.ท.ชาติชาย ขันสุวรรณ (ผบ.จทบ.ร.บ.ท่านเก่า) กับ
พล.ต.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ (ผบ.จทบ.ร.บ.ท่านใหม่)
เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ ณ บก.จทบ.ร.บ.

........................
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 1 ,2


  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกราชบุรี ( ศบภ.จทบ.ร.บ. ) ติดต่อประสานงาน
โทร.0 3232 1869 โทรทหาร.53090, 53091 สื่อสารทหาร 5523698
ภาพข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ   ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี  ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ
ประเภทหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการศึกษา
นอกร ะบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดทำเมื่อ 1 ม.ค.53
page stats
จำนวนผู้เข้าชม
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลจังหวัดทหารบกราชบุรี
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7587
โทรสาร.0 3233 7405

ติดต่อเรา E-mail : jtb_rmdhotmail.com