จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จัจังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
  ratchaburi military district ratchaburi military district   ratchaburi military district  
 
รี
จังหวัดทหารบกราชุบรี For  Country, Religions, Monarchy, and People จังหวัดทหารบกราชุบรี.
My King ในหลวงของเรา
ถวายความปลอยภัย ( ถปภ. )
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 64
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet
รับสมัครกำลังพลสำรอง
เพื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ ปี ๒๕๕๗

>> รายละเอียด <<
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวน

ลูกจ้าง
http://www.army1.rta.mi.th
หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑
 กองทัพน้อยที่ ๑
 ร.๒๙ พัน.๑
 ร.๒๙ พัน.๓
 จังหวัดทหารบกราชบุรี
 จังหวัดทหารบกสระแก้ว
 จังหวัดทหารบกสระบุรี
 กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑
สถาบันการศึกษา
ลิงค์เตือนภัย
ลิงค์น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY
READYWEB
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของทบ.

(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) และ (แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี
ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ
(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร
นอกประจำการ
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
เบอร์ติดต่อภายใน จทบ.ร.บ.
53005
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
พ.ต.ศุภชัย  ชิดเครือ ผู้แทน
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุร
ร่วมชมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โดยมี นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.จว.ราชบุรี เป็นประธาน
ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ ๓ (พุยาง) ต.ยางหัก
อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี

........................
 
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย  ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุร

ร่วมเป็นเกียรติรับชมมหกรรมมวยไทยนานาชาติ
และชมมวยคู่พิเศษระหว่าง นาย ณรงค์  ครองชนม์ /
นาย พิพัฒน์  เอกภาพันธ์ รอง.ผวจ.จว.ราชบุรี
และ นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.จว.ราชบุรี
เป็นกรรมการ ซึ่งผลการแข่งขัน เสมอทั้งคู่
ณ เวทีมวยชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

.......................
 
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย  ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

มอบใบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรการศึกษาชั้นนายร้อย
เหล่าสารบรรณ รุ่นที่ ๖๕
โดยผลการศึกษาได้ อันดับที่ ๑ ให้กับ
ร.ท.นิรันดิ์ คุรุพันธ์ นายทหารสารบรรณ จทบ.ร.บ.
ณ ห้องประชุม (๒) บก.จทบ.ร.บ
.

........................
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จไปศึกษาดูงานของหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๙๒
โดยมี พลตรี ชาติชาย  ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เฝ้ารับเสด็จ
ณ กองพลทหารช่างค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

.......


 
 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
ดำเนินการฝึกอบรม ( Unit School )
สำหรับกำลังพลของหน่วยเพื่อให้ปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานสารบรรณของกองทัพบกเป็นแบบอย่างที่
ถูกต้องและมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๑
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

........................
จังหวัดทหารบกราชบุรี
ปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัยพล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการวางพานพุ่มวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โดยมี พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
และกำลังพลจังหวัดทหารบกราชบุรี ปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย

เมื่อวันจันทร์์ที่ ๒๔ ก.พ.๕๗
.......


จังหวัดทหารบกราชบุรี
ปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขน ณ อุทยานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

โดยมี พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
และกำลังพลจังหวัดทหารบกราชบุรี ปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ก.พ.๕๗
.......


จังหวัดทหารบกราชบุรี
ปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี

โดยมี พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
และกำลังพลจังหวัดทหารบกราชบุรี ปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย

เมื่อวันพฤหัส์ที่ ๒๐ ก.พ.๕๗
.......


 
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย   ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุร

และคุณวยุรี   ขันสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา จังหวัดทหารบกราชบุรี
มอบทุนให้แก่บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
........................
 
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
พันเอก ชวลิต   พงษ์พิทักษ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี(๑)
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี
........................
 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย   ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมงานแถลงข่าว ราชบุรีเอฟซีมิตรผล ๒๐๑๔
ณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
........................
 
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
พลโท ปัฐมพงศ์   ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง
ประธานกิจกรรม
การแข่งขันฟุตบอลทหารกับสื่อมวลชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี
กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๕๗
โดยมี พลตรี ชาติชาย   ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

และคุณวยุรี   ขันสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา จังหวัดทหารบกราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

........................
 
เมื่อวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
พร้อมคณะนายทหาร เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (๑ ไร่แก้จน) โดยมี
พลตรี ชาติชาย   ขันสุวรรณ ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (๑ ไร่แก้จน)
จังหวัดทหารบกราชบุรี
........................
 
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ามาศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(๑ ไร่แก้จน)
เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ในการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระวิชาการเกษตรเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้จริง
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
........................
 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
พันเอก ชมพล   อามระดิษ
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
(๑ ไร่แก้จน) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
และขยายผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
พันเอก สุรพล   เอี้ยวสุวรรณ
เสนาธิการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
.....................
 
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย  ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมโครงการสถานศึกษาแห่งความดี
ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์
ณ โรงยิมเนเซียม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี
...................
 
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย   ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพล
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี และ
ร้อยสารวัตรทหารจังหวัดทหารบกราชบุรี ณ ห้องรับรอง
จังหวัดทหารบกราชบุรี

.......
 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
พันเอกชวลิต   พงษ์พิทักษ์
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี (๑)
ร่วมเปิดงานวันตรุษจีน ราชบุรีไชน่าทาวน์ ๒๐๑๔
ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗

.......
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 1 ,2

หน่วยงานต่างๆ 
ลงนามถวายพระพรออนไลน์
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.google.co.th/

 

 

  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกราชบุรี ( ศบภ.จทบ.ร.บ. ) ติดต่อประสานงาน
โทร.0 3232 1869 โทรทหาร.53090, 53091 สื่อสารทหาร 5523698
ภาพข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ   ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี  ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ
ประเภทหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการศึกษา
นอกร ะบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดทำเมื่อ 1 ม.ค.53
page stats
จำนวนผู้เข้าชม
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลจังหวัดทหารบกราชบุรี
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7587
โทรสาร.0 3233 7405

ติดต่อเรา E-mail : jtb_rmdhotmail.com