จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
  ratchaburi military district ratchaburi military district   ratchaburi military district  
 
รี
จังหวัดทหารบกราชุบรี For  Country, Religions, Monarchy, and People จังหวัดทหารบกราชุบรี.
My King ในหลวงของเรา
ถวายความปลอยภัย ( ถปภ. )
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
ชายเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวน
(อัตราสิบเอก)

 เมื่อ13 มี.ค.58
รับสมัครกำลังพลสำรอง
เพื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ ปี ๒๕๕๘

>> รายละเอียด <<
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
นายทหารชั้นประทวนและลูกจ้าง
http://www.army1.rta.mi.th
หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑
 กองทัพน้อยที่ ๑
 ร.๒๙ พัน.๑
 จังหวัดทหารบกราชบุรี
 จังหวัดทหารบกสระแก้ว
 จังหวัดทหารบกสระบุรี
 กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑
สถาบันการศึกษา
ลิงค์เตือนภัย
ลิงค์น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY
READYWEB
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของทบ.
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) และ (แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี
ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ
(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร
นอกประจำการ
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
เบอร์ติดต่อภายใน จทบ.ร.บ.
53005
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ๑๒ ค่านิยมหลักของคนไทย

แนวทางการดำเนินงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Roadmap

วันสถาปนา จังหวัดทหารบกราชบุรี ครบรอบปีที่ ๗๔ โดยมี พล.อ.พัลลภ เรขะรุจิ อดีต ผบ.จทบ.ร.บ.
เป็นประธานในพิธี เมื่อ วันที่ ๑ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม บก.จทบ.ร.บ.

 
พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตร
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

........................
 
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ร.บ.ระหว่าง
พล.ท.ชาติชาย ขันสุวรรณ (ผบ.จทบ.ร.บ.ท่านเก่า) กับ
พล.ต.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ (ผบ.จทบ.ร.บ.ท่านใหม่)
เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ ณ บก.จทบ.ร.บ.

........................
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 1 ,2


  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกราชบุรี ( ศบภ.จทบ.ร.บ. ) ติดต่อประสานงาน
โทร.0 3232 1869 โทรทหาร.53090, 53091 สื่อสารทหาร 5523698
ภาพข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ   ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี  ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ
ประเภทหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการศึกษา
นอกร ะบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดทำเมื่อ 1 ม.ค.53
page stats
จำนวนผู้เข้าชม
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลจังหวัดทหารบกราชบุรี
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7587
โทรสาร.0 3233 7405

ติดต่อเรา E-mail : jtb_rmdhotmail.com